หน้าแรกบริการ/สอบถามข้อมูลการติดต่อ

ข้อมูลการติดต่อ

หมวดหมู่ :

ติดต่อการยาสูบแห่งประเทศไทย

184 ถนนพระรามที่ 4 แขวงคลองเตย เขตคลองเตย กรุงเทพมหานคร 10110 E-mail : info_ttm@thaitobacco.or.th
หน่วยงานหมายเลขโทรศัพท์หมายเลขโทรสาร
ประชาสัมพันธ์0-2229-10000-2252-2233
ฝ่ายตลาด0-2229-16380-2253-0313
ฝ่ายขาย0-2229-1616 -
ฝ่ายขาย (กองบริหารขาย)0-2229-16460-2252-8092
ฝ่ายบัญชีและการเงิน0-2229-12440-2229-1222
ฝ่ายบัญชีและการเงิน (ห้องจ่ายเงิน)0-2229-1219 , 0-2229-12480-2229-1520
ฝ่ายอำนวยการและสื่อสารองค์กร0-2229-11010-2229-1015
ฝ่ายบริการกลาง0-2229-17330-2252-9988
ฝ่ายทรัพยากรบุคคล0-2229-1178-
ฝ่ายจัดหาและรักษาพัสดุ0-2229-1705 , 0-2229-17670-2252-8967
ฝ่ายยุทธศาสตร์องค์กร0-2229-19600-2251-0470
ฝ่ายตรวจสอบภายใน0-2229-1051-
สำนักป้องกันบุหรี่ผิดกฎหมาย0-2229-14340-2252-8991
สำนักงานโครงการย้ายโรงงานผลิตยาสูบสวนอุตสาหกรรมโรจนะ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา0-2229-1000 ต่อ 890302-229-1867
สหกรณ์ออมทรัพย์พนักงานยาสูบ จำกัด0-2229-1200-
สโมสรพนักงานยาสูบ / จัดเลี้ยง / ตลาดลานตัวหนอน0-2229-1753 , 0-2229-1754-
ฝ่ายวิศวกรรมและพัฒนา0-2229-15050-2229-1508
ฝ่ายวิจัยและพัฒนา0-2229-1265 , 0-2229-19770-2253-0582
โรงพยาบาลสวนเบญจกิติ เฉลิมพระเกียรติ ๘๔ พรรษา0-2656-45000-2656-4574
ฝ่ายวางแผนการผลิต0-2229-13560-2229-1308
สายงานผู้ชำนาญการใบยา0-2229-10670-2254-8891
สายงานผู้ชำนาญการปรุง0-2229-10810-2254-8891
ผู้ตรวจการ0-2229-1786-
สำนักงบประมาณ0-2250-05280-2252-7728
สำนักกฎหมาย0-2229-10860-2251-1987
สำนักเทคโนโลยีสารสนเทศ0-2229-1883 0-2229-10700-2229-1902
ฝ่ายใบยา E-Mail : leafadm1@thaitobacco.or.th0-2229- 2281 , 0-2229-16670-2229-1661
999 หมู่4 ตำบลอุทัย อำเภออุทัย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 13210 E-mail : info_ttm@thaitobacco.or.th

การยาสูบแห่งประเทศไทย สำนักงานใหญ่

การยาสูบแห่งประเทศไทย พระนครศรีอยุธยา

..เพิ่มเติม..